Fréttir

Útskrift SÍMEY 7.06. 2018

Útskrift SÍMEY vegna vorannar 2018, verður kl.17:00 fimmtudaginn 7. júní að Þórsstíg 4.

Fjölbreytt starf fullorðinsfræðslu fatlaðra á vorönn

Starfsemi fullorðinsfræðslu fatlaðra hjá SÍMEY hefur verið með nokkuð hefðbundnu sniði núna á vorönn. Bæði hafa verið í boði styttri námskeið og heildstæðar námsleiðir sem annars vegar njóta fjárhagslegs stuðnings frá Fjölmennt og hins vegar Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. SÍMEY hefur lengi boðið upp á nám af ýmsum toga fyrir fatlað fólk við Fjölmennt – símenntunar- og þekkingarmiðstöð í Reykjavík, sem er sjálfseignarstofnun og fær fjármagn á fjárlögum hvers árs. Þessi þáttur í starfi SÍMEY byggir á fjárframlögum frá Fjölmennt á grunni þjónustusamnings um nám fyrir fatlað fólk. Fullorðinsfræðsla fatlaðra er afar fjölbreytt og tekur til fólks með þroskahömlun og einnig nær hún til geðfatlaðra og hefur SÍMEY átt gott samstarf við Grófina – geðverndarmiðstöð á Akureyri. Einn af skemmtilegum sprotum þessa samstarfs eru Múrbrjótarnir sem eru reglulegar knattspyrnuæfingar sérstaklega ætlaðar geðfötluðum þar sem áherslan er á hreyfingu og almenna ánægju og vellíðan. Sumarið 2018 verður það þriðja sem boðið er upp á slíkar knattspyrnuæfingar og mun Björk Nóadóttir knattspyrnuþjálfari halda utan um þetta starf í sumar. Hlutfallslega lækkaðar fjárheimildir frá ríkinu til Fjölmenntar og þar með til símenntunarmiðstöðvanna, þ.m.t. SÍMEY, hafa takmarkað getu þeirra til þess að efla fullorðinsfræðslu fatlaðra. Eins og komið hefur fram í fréttum að undanförnu hafa fjárveitingar á fjárlögum til Fjölmenntar því sem næst staðið í stað undanfarin níu ár, frá árinu 2009. Þannig voru fjárveitingar til Fjölmenntar árið 2009 258 milljónir króna en 259 milljónir á yfirstandandi ári. Til þess að halda í við verðlagsbreytingar á þessum árum hefði upphæðin átt að vera vera 344 milljónir króna í ár, 85 milljónum króna hærri en hún er. Helgi Þ. Svavarsson verkefnastjóri hjá SÍMEY segir að þessi raunlækkun fjárheimilda takmarki óhjákvæmilega þjónustuframboð í fullorðinsfræðslu fatlaðra en leitast sé við að nýta fjármunina eins vel og kostur sé og koma til móts við óskir fólks um fræðslu. Helgi segir að núna á vorönn hafi í annað skipti á liðnum tveimur árum verið boðið upp á námsleiðina Sterkari starfsmann. Þessi námsbraut, sem er fjármögnuð með framlagi frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, er liður í Atvinnu með stuðningi sem SÍMEY kemur að í samstarfi við Vinnumálastofnun. Helgi segir að núna á vorönn hafi í annað skipti verið boðið upp á þessa námsleið í fullorðinsfræðslu fatlaðra og einnig hafi áður verið boðið upp á námsleiðina Þjónustuliðann. Helgi segir að SÍMEY hafi verið að vinna ákveðið frumkvöðlastarf í þessum efnum í samstarfi við Vinnumálastofnun og árangurinn sé ótvíræður. Ætlunin sé að halda áfram á sömu braut og áhugi sé fyrir því að þróa þetta nám enn frekar með nánari samstarfi við vinnustaðina. Í Sterkari starfmanni er m.a. lögð áhersla á upplýsingatækni, réttindamál á vinnumarkaði, samskipti á vinnustað og margt fleira. Hér er mynd af nemendum á þessu námskeiði á vorönn á útskriftardegi 14. maí, með einum af kennurum sínum, Önnu Maríu Richardsdóttur. Nemendur settu upp fína sýningu í annarlok og sýndu á sér skemmtilegar hliðar. Einn af þeim þáttum sem er fastur liður í fullorðinsfræðslu fatlaðra en hverskonar listsköpun. Brynhildur Kristinsdóttir hefur haldið utan um smíða- og myndlistarkennsluna, sem er til húsa í Brekkuskóla. Gaman var að sjá fjölbreytta listsköpun nokkurra nemenda á hátíðinni List án landamæra sem fór fram í Deiglunni á Akureyri dagana 26.-27. maí sl.

Endurmenntunarnámskeið atvinnubílstjóra ganga vel - tvö námskeið í boði í júní

Reynslan af endurmenntunarnámskeiðum atvinnubílstjóra, sem hófust í febrúar sl., hefur almennt verið mjög góð. Námskeiðin eru haldin í SÍMEY í samstarfi við ökuskólann Ekil á Akureyri. Hvert námskeið hefur verið metið af þátttakendum og er ekki hægt að segja annað en að námsmatið skori bærilega hátt.

Raunfærnimat fyrir starfsfólk á sambýlum og öldrunarstofnunum

Tíu manns sem starfa við umönnun, á öldrunarstofnunum og sambýlum, eru þessa dagana í raunfærnimati í SÍMEY. Í ljósi þess að aðeins tvö ár eru síðan SÍMEY bauð síðast upp á raunfærnimat fyrir fólk í umönnunarstörfum segir Aníta Jónsdóttir verkefnastjóri hjá SÍMEY, sem hefur yfirumsjón með raunfærnimatinu, afar ánægjulegt hversu margir starfsmenn hafi skráð sig í raunfærnimatið að þessu sinni.

Góður grunnur fyrir allan rekstur

Í næstu viku útskrifast níu nemendur úr sölu- rekstrar- og markaðsnámi í SÍMEY. Þetta er tveggja anna nám sem hófst sl. haust og er þessa dagana að ljúka. Þráðurinn verður aftur tekinn upp í haust og þá býður SÍMEY upp á samskonar nám sem verður bæði á haust- og vorönn.

SÍMEY býður upp á nám í „Lean Management“ í haust – kynningarfundur föstudaginn 1. júní

Næstkomandi föstudag, 1. júní, kl. 12:00-12:40 heldur Pétur Arason rekstrarverkfræðingur og stofnandi og eigandi fyrirtækisins Manino kynningu á „Lean Management“, sem stendur fyrir straumlínustjórnun og er líklega ein útbreiddasta stjórnunaraðferðin í dag.

Tuttugu nemendur útskrifast úr fisktækninámi

Námið er í samstarfi SÍMEY, Fisktækniskóla Íslands og Menntaskólans á Tröllaskaga, sem innritar nemendur í námið og útskrifaði 19. maí 20 nemendur af fisktæknibraut.

Skemmtileg sýning í Gallerí SÍMEY

Á dögunum var opnuð sýning á verkum nemenda sem hafa verið í listanámi hjá Bryndísi Arnardóttur (Billu) núna á vormisseri. Annars vegar er um að ræða nemendur í Listasmiðju - málun og hins vegar Listasmiðju - teikningu.

Ársfundur 2018: Aldrei fleiri nýtt sér þjónustu SÍMEY

Tæplega 4.700 manns nýttu sér þjónustu SÍMEY á árinu 2017 og hafa aldrei verið fleiri. Til samanburðar nýttu 3.500 manns sér þjónustu SÍMEY á árinu 2016.

Opnun nemendasýningar í Gallerí SÍMEY

Næstkomandi fimmtudag 26.04, kl.16:30 mun opna sýning nemenda sem hafa verið í námi hjá SÍMEY undir leiðsögn Bryndísar Arnardóttur (Billu). Hvetjum þátttakendur til að mæta ásamt gestum.