Greiðsluskilmálar - Payment terms

Greiðsluskilmálar - (English below)

 1. Námsgjald skal greiða áður en nám hefst og telst skráning ekki gild fyrr en búið er að ganga frá greiðslu. Greiðsla verður skuldfærð af korti 14 dögum eftir skráningu í lengri námsleiðir en 48 klst áður en styttri, stök námskeið hefjast. Eftirfarandi greiðsluleiðir eru í boði: Greiða með greiðslukorti, Netgíró, Kortalán Valitors eða Krafa/Reikningur sendur á fyrirtæki.Reikningar/Greiðslukvittanir eru sendar bréfleiðis á heimilisfang þátttakanda þegar greiðsla hefur borist.
 2. Námsgjald verður innheimt að fullu ef skráður þátttakandi hættir við að sitja styttri, stök námskeið sem hann hefur skuldbundið í með skráningu, án þess að hafa tilkynnt SÍMEY um forföll á vefnum (sjá úrsögn) að minnsta kosti 48 klst áður en námskeið hefst. Frestur til úrsagnar úr lengri námsleiðum er 14 dagar frá skráningu.
 3. Námsgjald er óafturkræft hætti þátttakandi við þegar nám er hafið. Þótt nám verði ekki að fullu sótt af þátttakanda verður engu að síður að greiða námsgjaldið að fullu. Ef þátttakandi þarf að gera hlé á námi vegna sérstakra persónulegra aðstæðna getur hann átt námsgjald inni í allt að eitt ár. Þetta þarf að sækja sérstaklega um á innheimta@simey.is.
 4. SÍMEY endurgreiðir námsgjaldið að fullu ef lágmarksfjöldi þátttakenda næst ekki og námsleið/námskeið er fellt niður. Einnig ef meiriháttar breyting verður á áætluðum námstíma þá getur þátttakandi fengið fulla endurgreiðslu.
 5. Þátttakandi skal vera skuldlaus vegna eldra náms við SÍMEY í upphafi nýs náms. Komi til vanskila þátttakanda með námsgjöld verður aðgangi hans að net- og kennslukerfum SÍMEY lokað. Ógreidd námsgjöld eru send til innheimtu hjá Motus. Afhending einkunna og námsferla að námi loknu fer eigi fram nema að námsgjöld séu að fullu greidd.
 6. Seljandi heitir þátttakanda fullum trúnaði um allar upplýsingar sem hann gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila.
  Privacy policy All personal information will be strictly confidential and will not be given or sold to a third party.
 7. Greiðsluskilmálar þessir eru í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna þeirra skal það rekið fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra Governing law / Héraðsdómur Norðurlands eystra.
  These Terms and Conditions are in accordance with Icelandic law.

 ATH: Ekki gleyma að kanna möguleikana á styrkjum hjá stéttarfélögum ykkar og starfsmenntasjóðum!  Atvinnuleitendur geta einnig athugað með styrkjamöguleika hjá Vinnumálastofnun.

Payment terms

 1. Student´s tuition fee must be settled before the beginning of the course and the student´s registration is not valid until. The fee is charged 14 days after registration in longer educational programmes but 48 hours before short courses start. The following payment methods are available: Credit card, Debit card, Netgíró. Credit card loans (Valitor) or a third partner (Company). The bill/receipt is sent by email or regular mail to the applicant´s address when payment has been received.
 2. The tuition fee will be collected fully if a registered applicant withdraws his participation in short courses in which he has confirmed it with his registration, without notifying his withdrawal to SÍMEY,innheimta@simey.is, within 48 hours before the starting of the course. In longer programmes, this has to be done within 14 days from registration.
 3. Tuition fee is nonrefundable if a participant withdraws his participation after the beginning of the programme. Even if there is not full participation in the programme /course, a full fee has to be paid. If the participant wants to temporarily cancel his participation due to personal reasons, he can deposit his course fee for a maximum of one year. For this transaction, has to applied on innheimta@simey.is.

 4. SÍMEY refunds the tuition fee fully if the minimum number of participants is not reached and the course is cancelled.

 5. The participant shall be debt-free towards SÍMEY at the beginning of the new course. If the tuition fee is not paid in due course, the participants access to the internal system will be closed. Unpaid fees will be collected at Motus. The delivery of diplomas will not take place until the fees have been settled.
 6. All personal information will be strictly confidential and will not be given or sold to a third party.

  These Terms and Conditions are in accordance with Icelandic law.

 

Important: Inquire about your rights within your unions and educational funds. Job seekers should inquire about their possibilities in connection with Directorate of labour.

 

 

                                                                                                                                 Útg.2.0