Fréttir

Áhugavert og spennandi

„Verkefnin í SÍMEY eru mjög spennandi og áhugaverð og starfið hér er umfangsmeira og fjölbreyttara en ég gerði mér grein fyrir,“ segir Sigurlaug Indriðadóttir Unnardóttir, sem hóf störf hjá SÍMEY sem verkefnastjóri/ráðgjafi fyrr í þessum mánuði.

IÐAN fræðslusetur greiðir námskeiðsgjöld fyrir félagsmenn sex stéttarfélaga

Frá því hefur verið gengið að IÐAN fræðslusetur greiðir námskeiðsgjöld fyrir félagsmenn sex stéttarfélaga í iðngreinum fyrir ýmis opin námskeið sem SÍMEY og Farskólinn á Norðurlandi vestra bjóða upp á.

Nám á félagsliðabrú eða leikskólaliða og stuðningsfulltrúabrú

Langar þig að starfa sem félagsliði eða leikskólaliði og/eða stuðningsfulltrúi? Flestum sem sækja um námið stendur til boða að fara í raunfærnimat sem kemur til styttingar á náminu hjá SÍMEY. Hafðu samband ef þetta er eitthvað sem þú hefur áhuga á!

Mikilvægt að gefa íslenskunni séns!

Tveir af nemendunum sem tóku þátt í Gefum íslensku séns – viðburði í SÍMEY í gær eru Flora Neumann frá Þýskalandi og Peter Höller frá Austurríki.

MA-nemar gefa íslensku séns í SÍMEY

SÍMEY leitast stöðugt við að hafa fjölbreytni að leiðarljósi í kennslu í íslensku fyrir fólk af erlendum uppruna. Í gær var kennslan undir formerkjum Gefum íslensku séns, sem er hugmyndafræði sem upphaflega má rekja til Háskólaseturs Vestfjarða.

Kynntu sér leyndardóma MIG-MAG málmsuðunnar

Fyrir sjö árum, í janúar 2017, kom Mohamad J. Naser til Akureyrar með fjölskyldu sinni frá Sýrlandi. Viðbrigðin voru að vonum mikil og fyrir fjölskylduna var landið eins framandi og öðruvísi og hugsast getur, menningin og hið daglega líf, að ekki sé talað um veðrið.

Anna María Jónsdóttir ráðin verkefnastjóri í SÍMEY

Þann 1. febrúar sl. hóf Anna María Jónsdóttir störf sem verkefnastjóri í SÍMEY. Meðal verkefna sem hún hefur á sinni könnu eru vottaðar námsleiðir, raunfærnimat, fagbréf atvinnulífsins og nemendabókhaldskerfi.

Íslenskunámskeið á dagvinnutíma á Siglufirði

Þann 22. febrúar sl. hófst byrjendanámskeið í íslensku í húsnæði Einingar-Iðju á Siglufirði. Kennt verður fram á vorið, tvisvar í viku kl. 08:30-10:30. Áhugavert er að námskeiðið er kennt á dagvinnutíma sem má rekja til samþykktar bæjarráðs Fjallabyggðar.

Þróunarverkefni með VMA um nemendur af erlendum uppruna

Frá því síðla árs 2022 hefur SÍMEY unnið með VMA að þróunarverkefni sem ber yfirskriftina Skólafærni óskólagenginna erlendra framhaldsskólanema. Verkefnið naut styrks úr Þróunarsjóði innflytjendamála.

Grænfáninn - umhverfis- og lýðheilsumál í öndvegi í Stórutjarnaskóla

Stjórutjarnaskóli í Ljósavatnsskarði hefur verið grænfánaskóli frá árinu 2009. Í þessu felst að skólinn horfir á umhverfismál sem mikilvægan hluta af skólastarfinu. Græfánaverkefnið er alþjóðlegt umhverfismenntaverkefni sem hefur lengi verið við lýði út um allan heim á forræði samtakanna Foundation for Environmental Education. Hér á landi hefur þetta umhverfisverkefni verið síðan 2001 og hefur Landvernd yfirumsjón með því. Skólar á öllum stigum taka þátt í verkefninu – leik-, grunn-, framhalds- og háskólar. En í hverju felst Grænfáninn? Í stórum dráttum hefur hann það að markmiði að styðja við sjálfbærni og hvetja skólana til þess að flétta umhverfismál inn í skólastarfið á ýmsan hátt. Skólar um allt land taka þátt í verkefninu en fjarri því allir. Grænfáninn rímar vel við áherslur LOFTUM umhverfis- og loftlagsverkefnisins á Norðausturlandi. Í grænfánaverkefninu síðan 2009 „Hér í Stórutjarnaskóla var árið 2008 farið að leggja drög að þátttöku í grænfánaverkefninu og í janúar 2009 var skólinn kominn á græna grein en sjálfan Grænfánann fékk skólinn fyrst afhentan árið 2011 og núna erum við að sækja um okkar sjötta Grænfána. Til þess að komast á græna grein, eins og það er kallað, er farið í gegnum sjö skref. Fyrst er sett á stofn umhverfisnefnd í skólanum og síðan er farið í gegnum hvert skrefið á fætur öðru þar til takmarkinu er náð. Á hverju skólaári kemur það í hlut eins af kennurunum að stýra verkefninu en síðan er skipuð umhverfisnefnd sem í eiga sæti bæði fulltrúar nemenda og starfsfólks. Raunar köllum við nefndina umhverfis- og lýðheilsunefnd því Stórutjarnaskóli er líka heilsueflandi skóli og því samþættum við þessa málaflokka. Nefndin fundar reglulega, stundum með nemendum og stundum með bæði nemendum og starfsfólki þar sem farið er yfir þau mál sem hæst bera og við erum að vinna að. Stundum fáum við til liðs við okkur fulltrúa foreldra og einstaka sinnum fulltrúa frá sveitarfélaginu okkar, Þingeyjarsveit,“ segir Birna Davíðsdóttir, skólastjóri Stórutjarnaskóla. Stórutjarnskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistaskóli. Í vetur eru 30 nemendur í grunnskóladeildinni og 11 í leikskóladeildinni. Tónlistarnámið stunda 29 nemendur. Upptökusvæði skólans er víðfeðmt: Bárðardalur, Kinn, Ljósavatnsskarð og Fnjóskadalur. Nemendur koma að morgni dags í skólann með skólabílum og hefst kennsla í grunnskólanum kl. 08:30. Hringt er út úr síðustu kennslustund kl. 15:20 og þá halda nemendur aftur heim á leið í skólabílunum. Útiskóli einu sinni í viku Það má orða það svo að umhverfismálin séu á einn eða annan hátt fléttuð inn í nám nemenda í Stórutjarnaskóla. Á yngra stiginu, nemendur frá 1. til 4. bekkjar, er útiskóli eftir hádegið einu sinni í viku þar sem unnin eru ýmis verkefni sem tengjast náttúrunni. Verkefnin hafa samsvörun við ólíkar námsgreinar eins og náttúrufræði, samfélagsfræði, heimilisfræði, smíðar og myndlist. Í útiskólanum eru einnig elstu nemendur leikskóladeildarinnar. Tvisvar á dag eru 20 mínútna frímínútur og þeim verja nemendur úti, nema veður hamli. Útifrímínúturnar eru nýttar til leikja og samveru en ekki til þess að kíkja í símann enda er símanotkun einfaldlega ekki heimiluð á skólatíma. Í byrjun þessa skólaárs var ákveðið að nemendur myndu leggja síma sína til hliðar við upphaf skóladags og þannig er það þar til nemendur fara heim úr skólanum síðdegis. Birnu skólastjóra telur að vel hafi til tekist og finnst símaleysið hafa eflt félagsanda nemenda og hreyfingu – og þar með sé símaleysið lýðheilsumál. Umhverfisþing í Stórutjarnaskóla 24. apríl nk. Liður í grænfánaverkefni Stórutjarnaskóla er umhverfis- og lýðheilsuþing sem hefur verið haldið árlega að einu kóvidárinu frátöldu. Þingið í ár verður síðasta vetrardag, 24. apríl, og til þess er öllum áhugasömum boðið. „Umhverfis- og lýðheilsuþingið er eitt af skrefunum sjö í grænfánaverkefninu, að miðla út í samfélagið því sem við erum að gera í umhverfismálum og fjalla um þau frá ýmsum sjónarhornum. Til þingsins bjóðum við öllum sem vilja koma.  Fyrsta þingið var haldið hér árið 2010 og þingið í ár verður það fjórtánda. Við fáum til okkar fyrirlesara frá fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum til þess að fjalla um ýmislegt í umhverfismálunum og einnig gefst nemendum tækifæri til að kynna hvað þeir eru að gera á þessu sviði í skólanum. Stundum hafa nemendur kynnt niðurstöður kannana sem þeir hafa gert í umhverfis- og lýðheilsumálum, t.d. varðandi svefnvenjur, skjánotkun og matarsóun,“ segir Birna. Að sjálfu leiðir eru nemendur Stórutjarnaskóla, sem búa úti í hinum dreifðu byggðum, í náinni snertingu við náttúruna. Hjarta þeirra slær með náttúrunni og hún er alltumlykjandi á degi hverjum. Birna segir ekki nokkurn vafa á því að grænfánaverkefnið strái fræjum og nemendur alist upp við og tileinki sér ákveðna umhverfisvitund. Með þessu verkefni sé undirstrikað að maðurinn sé hluti af náttúrunni og vilji vinna með henni en ekki á móti. Samvinna er lykilhugtakið „Samvinna er það sem mér finnst við fyrst og fremst taka út úr þátttöku í grænfánaverkefninu. Við vinnum saman að umhverfisverkefnum, þvert á námshópa og kennarateymi. Þetta er mikilægt og jákvætt fyrir jörðina og okkur líður öllum vel með að hugsa um náttúruna og koma fram við hana af virðingu. Það er mín skoðun að það þyrftu allir skólar að taka þátt í og tileinka sér hugsun Grænfánans. Í rauninni má segja að þessi umhverfishugsun sé í aðalnámskrá grunnskóla en Grænfáninn er gott verkfæri til þess að virkja hana, segir Birna. Eftir þessum áherslum Stórutjarnaskóla í umhverfismálum hefur verið tekið. Árið 2012 fékk skólinn umhverfisverðlaun Umhverfisráðuneytisins Varðliðar umhverfisins og á sl. ári fékk hann umhverfisverðlaun Þingeyjarsveitar. Birna skólastjóri segir ánægjulegt að eftir þessu sé tekið og þetta sé ekki síst mikilvæg viðurkenning fyrir nemendur skólans og vinnu þeirra. Landshlutafundur Landverndar í Stórutjarnaskóla 22.-23. apríl Við þetta er svo því að bæta að Landvernd verður með svokallaðan landshlutafund í Stórutjarnaskóla dagana 22. og 23. apríl nk. Grænfáninn boðar til þessara funda u.þ.b. annað hvert ár. Fundirnir eru haldnir í fimm landshlutum og þá einn á Norðurlandi. Markmiðið er að verkefnastjórar/kennarar í grænfánaskólum í landshlutunum hittist, fræðist, læri hver af öðrum og fái innblástur. Nýtt námsefni er kynnt, auk fræðslu um menntun til sjálfbærni, útikennslu o.fl. Þá segja fulltrúar grænfánaskóla frá verkefnum sem þeir vinna. Boðið verður til fundarins fulltrúum skóla af svæðinu sem eru ekki grænfánaskólar til að fræðast um verkefnið.