Raunfærnimat

Hvað er raunfærnimat?

Raunfærni er samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum, búsetu erlendis og fjölskyldulífi.

Raunfærnimat er staðfesting og mat á raunfærni einstaklings án tillits til þess hvernig eða hvar hennar hefur verið aflað. Það gerir færni og þekkingu sýnilega með því að meta hana á móti formlegu námi eða kröfum atvinnulífsins.

Skráning og frekari upplýsingar

Fyrir hverja er raunfærnimat?

Raunfærnimat hjá SÍMEY er fyrir einstaklinga 23 ára og eldri sem hafa a.m.k þriggja ára starfsreynslu úr því starfi sem meta skal. Raunfærnimat er ætlað þeim einstaklingum sem hafa litla, formlega menntun. 

 

Getur verið breytilegt eftir greinum, en ráðgjafar SÍMEY geta gefið frekari upplýsingar. 

 

 Sjá bækling um raunfærnimat á íslensku og ensku

 

 

Af hverju raunfærnimat?

Að ljúka raunfærnimati getur:

 • stytt nám á ákveðnum brautum á framhaldsskólastigi (sjá neðar)

 • sýnt fram á starfsfærni á vinnumarkaði.

 • hjálpað fólki að hefja nám að nýju og/eða styrkja stöðu viðkomandi á vinnumarkaði. 

Hvaða raunfærnimat er í boði?

 • Ferðaþjónusta
 • Matvælagreinar; matreiðsla, matartækni, matsveinn
 • Sjávarútvegur; fisktækni, netagerð, skipstjórn, vélstjórn
 • Þjónustugreinarnar; félagsliði, leikskólaliði og stuðningsfulltrúi
 • Verslunarfulltrúi
 • Byggingargreinar; húsasmíði, múraraiðn, pípulagnir, málaraiðn
 • Bílgreinar; bifvélavirkjun, bifreiðasmíði, bílamálun
 • Framreiðsla
 • Almenn starfshæfni

 

 Raunfærnimatsferlið

 

 

Ráðgjafar SÍMEY gefa allar frekari upplýsingar um mat á raunfærni.

 

Hvað kostar raunfærnimat?

Raunfærnimat er þátttakendum að kostnaðarlausu, hafi þeir ekki lokið námi á framhaldsskólastigi. 

 

Ég vil frá frekari upplýsingar