Fréttir

Raunfærnimat er mikilvægt skref

Ástæða til að gefa raunfærnimati gaum Adam Snær Atlason er 28 ára Vopnfirðingur en flutti skömmu eftir grunnskóla til Þórshafnar og fór að vinna þar í vélsmiðju. Hann var um tíma í Framhaldsskólanum á Laugum en fann sig ekki í bóknámi. Hann fór aftur í vélsmiðjuna og var um tíma til sjós. Til Akureyrar flutti Adam árið 2013 og vann þá fyrst sem suðumaður hjá verktakadeild Íslenska gámafélagsins við að reka niður stálþil, bæði á Akureyri og vestur á Suðureyri. Síðan lá leiðin í Slippinn og þar hefur hann starfað í um fimm ár. Hann segir að á þessum árum hafi hann lært fjölmargt í málmsuðu og öðrum tilfallandi verkefnum í málmiðnaði enda hafi hann verið að vinna með reynslumiklum mönnum sem hafi miðlað af þekkingu sinni. Því hafi hann safnað miklum fróðleik og sérhæfingu í reynslubankann. Starfsréttindi sem verða ekki frá mér tekin „Verkstjórarnir hér nefndu við mig að ástæða væri fyrir mig að afla mér starfsréttinda. Það hafði lengi verið inni í myndinni en mér hefur ekki veist auðvelt að fara í skóla vegna þess að ég á fjölskyldu – konu og þrjú börn – og því er meira en að segja það að taka sig upp og setjast á skólabekk. Ég hafði heyrt af þeim möguleika að fara fyrst í raunfærnimat í Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar og ég ákvað að skella mér í það. Ég hafði því samband við SÍMEY og í framhaldinu byrjaði boltinn að rúlla. Í byrjun þurfti SÍMEY staðfestingu á því hversu lengi ég hefði verið í faginu en að lágmarki þarf maður að hafa starfað þrjú ári í sömu starfsgrein til þess að geta átt þess kost að fara í raunfærnimat. Ég vann færnimöppu með starfsfólki SÍMEY, þar sem m.a. er skráð sú þekking og reynsla sem maður hefur aflað sér í gegnum árin. Síðan fór ég upp í Verkmenntaskóla og vann suðustykki með mismunandi suðuaðferðum – pinnasuðu, logsuðu, hlífðargassuðu og TIG-suðu - sem síðan var sent suður til yfirferðar og mats. Þessi suðustykki stóðust matið og því var hægt að halda áfram matsferlinu. Næst var komið að viðtali við matsmenn, sem voru Kristján Kristinsson kennari í VMA og Gústaf Adólf Hjaltason verkerfnastjóri hjá Iðunni fræðslusetri. Þeir fóru í gegnum færnimöppuna og kölluðu fram staðfestingu á þeirri færni sem ég bý yfir. Tvo daga sat ég suðunámskeið sem fór fram í Reykjavík en ég gat tekið í gegnum Skype í SÍMEY hér á Akureyri. Námskeiðin voru lokapunkturinn í þessu ferli og síðan mun ég útskrifast formlega sem málmsuðumaður frá Verkmenntaskólanum á Akureyri í desember nk. og fæ loks sveinsbréf í málmsuðu,“ segir Adam Snær og bætir við að þetta raunfærnimat og staðfesting á færni hans sem málmsuðumaður opni fyrir honum dyr og stytti leiðina til t.d. náms í stálsmíði, vélvirkjun eða öðru tengt málmiðnaði, hafi hann áhuga á að fara í það síðar. „En þau starfsréttindi sem ég fæ út úr raunfærnimatinu verða ekki frá mér tekin og því er þetta afar mikilvægt skref. Auðvitað kitlar að fara í framhaldinu í skóla og afla mér frekari menntunar en það kemur í ljós hvort ég geri það síðar.“ Ekki á nokkurn hátt íþyngjandi Adam segir að raunfærnimatið sé ekki á nokkurn hátt íþyngjandi og hafi ekki reynst sér erfitt að yfirstíga. Hann segir að Slippurinn hafi veitt sér þann tíma sem til þurfti í þetta verkefni og fyrir það sé hann þakklátur. Adam segist vera nokkuð viss um að fjölmargir sem hafi ekki formlega menntun en búi yfir mikilli þekkingu og reynslu í sinni atvinnugrein hafi ekki áttað sig á þeim möguleika að fara í raunfærnimat. Full ástæða sé til að gefa raunfærnimati gaum því það sé mikilvægt skref fyrir fjölmarga á vinnumarkaði til þess að fá vinnu sína metna til starfsréttinda. Hvað er raunfærnimat? Raunfærnimat, hvað er það? Trúlega liggur það ekki alveg í augum uppi og mögulega er hugtakið „raunfærnimat“ ekki nógu lýsandi. En í sem stystu máli fær fólk með raunfærnimati viðurkenningu á færni sinni og getur nýtt það til styttingar á námi, til framgangs í starfi eða að finna starf við hæfi. Skilgreina má raunfærni sem samanlagða færni sem fólk hefur náð í starfi sínu, starfs-, frístunda- eða skólanámi (formlegu eða óformlegu), félagsstörfum og fjölskyldulífi. Töluverður fjöldi framhaldsskólanema hættir í námi og fer út á vinnumarkaðinn og þess eru mörg dæmi að fólk starfi árum saman í sömu atvinnugrein án þess að hafa lokið námi í viðkomandi grein og byggir upp dýrmæta reynslu og þekkingu. Fyrir það fólk sem hefur til fjölda ára verið á vinnumarkaði en kýs á einhverjum tímapunkti að sækja sér formlega menntun og staðfestingu á þekkingu sinni og hæfni í viðkomandi starfi er raunfærnimat mikilvægt og öflugt tæki. Ekki aðeins getur það stytt leið fólks að settu marki heldur veitir því einnig sjálfstraust til að takast á við nýjar áskoranir í námi eða varðandi framgang í starfi. Fræðslusjóður fjármagnar raunfærnimat og það er því þátttakendum að kostnaðarlausu. Skilyrði fyrir að fara í raunfærnimat er að viðkomandi sé að lágmarki tuttugu og þriggja ára og hafi að baki þriggja ára staðfesta starfsreynslu í viðkomandi atvinnugrein. Um 50 manns á ári í raunfærnimati hjá SÍMEY Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar er ein þeirra fræðslu- og símenntunarmiðstöðva sem bjóða upp á raunfærnimat í ólíkum starfsgreinum. Í þessu sambandi skal þess getið að á dögunum fékk SÍMEY evrópska gæðavottun, svokallaða European Quality Mark gæðavottun, og tekur hún til hönnunar, þróunar og umsýslu náms í fullorðinsfræðslu, náms- og starfsráðgjafar og raunfærnimats. Hjá SÍMEY hefur byggst upp mikil reynsla á síðustu árum í raunfærnimati. Nærri lætur að hjá SÍMEY ljúki um 50 manns raunfærnimati á ári. Fólk getur skráð sig í raunfærnimat á heimasíðu SÍMEY – www.simey.is – og fái það grænt ljós fer í gang formlegt ferli sem felst í því að viðkomandi einstaklingur skráir þá raunfærni sem hann hefur öðlast í gegnum starf sitt, nám og frístundir. Hann þarf einnig að safna skjölum sem staðfesta fyrra nám og störf. Staðan er síðan greind og metin í samtali við matsaðila. Að lokum fær hann formlega vottun á því sem metið var. Náms- og starfsráðgjafi er viðkomandi innan handar á meðan á þessu ferli stendur.

SÍMEY fær European Quality Mark (EQM+) gæðavottun

SÍMEY fékk í dag afhenta staðfestingu á svokallaðri EQM+ gæðavottun og tekur til hönnunar, þróunar og umsýslu náms í fullorðinsfræðslu, náms og starfsráðgjafar og raunfærnimats.

Fjölbreytnin í fyrirrúmi á íslenskunámskeiðum á Dalvík

Eins og kom fram í frétt hér á heimasíðunni sl. föstudag er óvenju mikil aðsókn núna á haustönn á námskeið hjá SÍMEY í íslensku sem annað tungumál. Af fimmtán námskeiðum eru tvö kennd á Dalvík. Þar kenna Sigríður Gunnarsdóttir og Guðný Sigríður Ólafsdóttir íslensku á fyrsta stigi. Guðný Sigríður segir að í þessum tveimur námshópum hafi samtals 28 manns hafið námið en þrír hafi af ýmsum ástæðum hætt og nú séu nemendurnir 25. Hún segir þetta óvenju mikla aðsókn. Fyrst og fremst segir Guðný að stuðst sé við bókina Íslenska á allra vörum 1 en einnig sé stuðst við heimagert efni, spil og leiki til þess að þjálfa talmálið. „Einnig notum við upplýsingatækni í bland til að koma til móts við sem flesta,“ segir Guðný og vísar til kennsluforritsins www.mms.is auk vefjarins www.icelandiconline.com. Þá segir hún gott að þjálfa orðaforðann með Kahoot spurningaleikjum o.fl. „Við hvetjum nemendurna til að æfa sig heima, t.d. í þessum kennsluforritum á netinu sem eru ókeypis og opin öllum. Við erum einnig með facebooksíðu fyrir hópinn þar sem við setjum inn ýmsar upplýsingar, tengla á þessar síður og fleira,“ segir Guðný. Nemendur á þessum grunnnnámskeiðum í íslensku koma meðal annars frá Tælandi, Filippseyjum, Póllandi, Frakklandi, Rússlandi, Grikklandi og Lettlandi.

Mikil aðsókn að íslenskunámskeiðum

Til fjölda ára hefur Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar boðið upp á nám í íslensku sem annað tungumál. Svo er einnig núna á haustönn og hefur aðsóknin sjaldan verið meiri. Nú eru fimmtán námskeið í gangi, þrettán kennd á Akureyri en tvö á Dalvík.

Margt líkt með ferðaþjónustu hér á landi og í Norður-Skotlandi

Um margt eru líkindi með uppbyggingu í ferðaþjónustu á Íslandi og Skotlandi. Í báðum löndum er m.a. lögð áhersla á svokallaða náttúruferðamennsku þar sem náttúruupplifun ferðamannsins er í öndvegi. Í Skotlandi á þetta fyrst og fremst við um norðurhluta landsins.

Fyrstu skrefin í nýrri fræðsluáætlun fyrir starfsmenn búsetusviðs Akureyrarbæjar

Í þessari viku hófst fræðsla samkvæmt nýrri fræðsluáætlun fyrir starfsfólk búsetusviðs Akureyrarbæjar og reið Ragnheiður Dögg Agnarsdóttir frá Heilsufélaginu ehf. á vaðið með námskeiðum sem voru haldin í Hamraborg í Hofi.

Þátttakendur ánægðir með FabLab námskeiðin

Frá opnun FabLab Akureyri í húsnæði Verkmenntaskólans á Akureyri á síðasta ári hefur SÍMEY staðið fyrir fjölmörgum FabLab námskeiðum þar sem farið er í ýmis grunnatriði sem opna nemendum oft og tíðum sýn inn í nýjan og óþekktan tækniheim og varpa ljósi á hvernig hlutirnir verða til frá hönnun á tölvuskjá til þrívíddarprentunar eða skurðar í laser- eða vínilskurðvélum.

Unnið að hæfnigreiningu starfa aðstoðarmanna í málmiðnaði

Núna á haustdögum hefur SÍMEY unnið að hæfnigreiningu starfa aðstoðarmanna í málmiðnaði. Hæfnigreiningar eru liður í því að festa á blað greinargóða lýsingu á því sem viðkomandi starf felur í sér og um leið að skilgreina menntunarþarfir viðkomandi starfshóps.

SÍMEY býður upp á raunfærnimat í ýmsum starfsgreinum

Einn af föstum liðum í starfi SÍMEY er að meta raunfærni fólks á vinnumarkaði og svo er einnig núna á haustönn. Þessa dagana er unnið að mati á raunfærni fjölmargra einstaklinga í mismunandi iðngreinum.

Gaman að glíma við TIG-suðu

Áhugavert og skemmtilegt. Það er meginstefið í því sem þátttakendur í TIG-suðu námskeiði sem SÍMEY stendur fyrir hafa að segja um námskeiðið.