Fréttir

Ný og jákvæð sýn á starfsemi símenntunarmiðstöðva

Síðustu þrjá daga hafa þær Helga Rós Sigfúsdóttir og Arna Jakobína Björnsdóttir, sem stunda nú nám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands, verið í vettvangsnámi í SÍMEY þar sem þær hafa kynnt sér starfsemina frá ýmsum hliðum. Arna Jakobína býr og starfar á Akureyri en Helga Rós er Skagfirðingur og býr og starfar í Varmahlíð. Hún er grunnskólakennari að mennt og hefur síðustu sex ár kennt við Varmahlíðarskóla. Hjá SÍMEY voru þær stöllur undir handleiðslu Önnu Lóu Ólafsdóttur, verkefnastjóra hjá SÍMEY, sem jafnframt er náms- og starfsráðgjafi. Helga Rós segir að liður í náminu í HÍ sé vettvangsnám. Nú þegar hafi hún kynnt sér starf náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla og nú hafi röðin verið komin að því að kynnast starfsemi náms- og starfsráðgjafa í símenntunarmiðstöð. „Við hittum alla starfsmenn SÍMEY og þeir sögðu okkur frá því í hverju þeirra starf felst. Ég hef verið að kenna við grunnskóla og viðurkenni það fúslega að ég hafði ekki mikla hugmynd um hvað fælist í starfsemi símenntunarmiðstöðvar eins og SÍMEY og hafði kannski ekki miklar væntingar. En þessir dagar hjá SÍMEY voru frábærir og veittu mér algjörlega nýja og jákvæðari sýn á það sem fram fer hjá símenntunarmiðstöðvunum. Það var mjög ánægjulegt að sjá hversu vel starfsfólkið vinnur saman og starfsemin er mun víðtækari og fjölbreyttari en ég hélt. Sem grunnskólakennari undanfarin sex ár er ég án efa mjög skólamiðuð, ef svo má segja, og átti erfitt með að hugsa út fyrir rammann. En þetta veitti mér alveg nýja sýn á hlutina og það var mjög lærdómsríkt,“ segir Helga Rós. Hún útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2010 og fór þá strax að kenna. En ákvað síðan í upphafi þessarar haustannar að hella sér í meistaranám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og púslar því saman með 85% kennslustöðu í Varmahlíðarskóla. Það er ekki alltaf auðvelt því ekki er boðið upp á fjarnám og því eru ferðirnar ófáar suður yfir heiðar. „Þetta er auðvitað töluvert mál því til viðbótar við grunnskólakennsluna á ég tvö lítil börn. En þetta hefst allt saman með góðu baklandi,“ segir Helga Rós og stefnir að því að starfa sem náms- og starfsráðgjafi að loknu námi, enda sé almennt mikill skortur á þeim.

Átta þjónustuliðar útskrifaðir

Í gær lauk með formlegum hætti námi hjá SÍMEY sem kallast Þjónustuliðar og byggir á námsskrá frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Átta einstaklingar, skjólstæðingar Fjölmenntar og verkefnisins „Atvinna með stuðningi“, sem er á vegum Vinnumálastofnunar, voru brautskráðir. Upp á þetta nám var nú boðið í fyrsta skipti hjá SÍMEY, en það er ætlað fólki sem starfar t.d. við ræstingar, hreingerningar eða sótthreinsun eða í matvælaiðnaði.

Málmsmíði - opin smiðja: Tíu luku námskeiði í TIG-suðu

Í dag lauk með formlegum hætti í húsnæði málmiðnaðardeildar VMA námskeiði í málmsmíði – svokallaðri TIG-suðu, sem SÍMEY stendur fyrir í samstarfi við Verkmenntaskólann. Tíu luku námskeiðinu. Fyrir jól var annað námskeið í Mig/Mag suðu og þriðja námskeiðið í vetur hefst 4. apríl nk. þegar aðrir tíu nemendur fá einnig fræðslu í TIG-suðu. Námskeiðið er ítarlegt, í það heila eru kennt í 80 klukkustundir, sem samsvarar 120 kennslustundum og gefur það tíu einingar í framhaldsskóla. Kennarar á námskeiðinu voru Stefán Finnbogason og Kristján Kristinsson, kennarar við málmiðnaðarbraut VMA. Á námskeiðinu smíðuðu þátttakendur lítil ferðagrill, sem koma til með að nýtast vel í sumar.

Vel heppnaður Landnemaskóli í Fjallabyggð - lýkur í dag

Í dag lýkur Landnemaskólanum í Fjallabyggð með formlegum hætti en hann hófst í nóvember sl. Níu nemendur frá Siglufirði og Ólafsfirði hafa stundað þar nám. Guðný S. Ólafsdóttir verkefnastjóri er mjög ánægð með hvernig til hefur tekist.

Ritarinn skellti sér í smáskipanám

Það er gömul saga og ný að það er aldrei of seint að setjast á skólabekk og auka og endurnýja sinn viskubrunn. Kristjana Friðriksdóttir, sem starfar sem ritari hjá SÍMEY, lét gamlan draum rætast og dreif sig í janúar sl. í smáskipanám í Skipstjórnarskóla Tækniskólans í Reykjavík. Námið tók hún að stærstum hluta í fjarnámi en var í einni fjögurra daga námslotu syðra.

Þjónustuliðar - nýtt nám hjá SÍMEY

Í byrjun febrúar var hleypt af stokkunum nýju námi hjá SÍMEY sem kallast Þjónustuliðar. Um er að ræða grunnnám sem er ætlað fólki sem starfar t.d. við ræstingar, hreingerningar eða sótthreinsun eða í matvælaiðnaði. Námið er einingabært og byggir á námsskrá frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

Hugmyndir um að Eyjafjarðarsvæðið verði „skapandi svæði“

Verður Eyjafjarðarsvæðið í framtíðinni svokallað „skapandi svæði“ eða District of Creativity? Það er hreint ekki útilokað. Hér er um að ræða töluvert breytta hugsun og áherslurnar eru nokkuð frábrugðnar því sem verið hefur í bæði menntakerfinu og atvinnulífinu. Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar hefur nú hleypt af stokkunum verkefni sem miðar að því að taka fyrstu skref í að innleiða þessa hugsun á svæðinu, sem mætti kalla „hagnýting ímyndunaraflsins“. Í því skyni hefur SÍMEY ráðið til sín í tímabundið verkefni Arnór Sigmarsson lögfræðing, sem lauk meistaraprófi í lögfræði frá Háskólanum á Akureyri árið 2012. Arnór hóf störf fyrir röskum hálfum mánuði.

Áhugaverð stjórnendanámskeið til vors

Til vors stendur SÍMEY fyrir áhugaverðri röð námskeiða sem ætluð eru stjórnendum. Fyrsta námskeiðið verður nk. miðvikudag þegar Ingrid Kuhlman, þjálfari og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun ehf. verður með námskeið sem hún kallar Að ráða rétta fólkið. Viku síðar, miðvikudag fyrir páska, verða Guðný Sverrisdóttir og Svanfríður Jónasdóttir hjá Ráðgjafarfyrirtækinu Ráðrík með námskeið sem þær kalla Fjármál sveitarfélaga fyrir byrjendur. Síðasta námskeið mánaðarins verður 30. mars, í apríl verða þrjú námskeið og síðustu tvö námskeiðin á þessari önn verða 4. maí. Hér má sjá skrá yfir öll stjórnendanámskeið sem verða í boði hjá SÍMEY til vors.

Tuttugu og tveir ljúka raunfærnimati í almennri starfshæfni

Undanfarnar vikur hafa 22 atvinnuleitendur á Akureyri og Dalvík farið í gegnum raunfærnimat í almennri starfshæfni í samvinnu við Vinnumálastofnun og í dag var komið að formlegum lokapunkti þegar niðurstöður matsins voru afhentar þátttakendum og þeim veittar staðfestingar á því að þeir hafi lokið raunfærnimatinu.

Nám á leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú viðurkennt til launahækkunar

Frá árinu 2010 hefur Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar boðið upp á nám sem hefur verið nefnt  leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú. Námið er ætlað ófagmenntuðu fólki í leik- og grunnskólum. Þangað til undir lok síðasta árs var þetta nám ekki metið til launa, þ.e. þeir sem luku því fengu það ekki viðurkennt til hækkunar í launatöflu, en skömmu fyrir áramót náðist þetta loksins í gegn í nýjum kjarasamningi og bókun Launanefndar sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins og héðan í frá hækka laun allra þeirra sem ljúka þessu námi. Hildur Bettý Kristjánsdóttir og Valgeir Blöndal Magnússon, verkefnastjórar hjá SÍMEY, segja það mikið fagnaðarefni að tekist hafi eftir nokkurra ára baráttu að fá nám á leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú viðurkennt til hækkunar launa viðkomandi starfsfólks. Áðurnefnt samkomulag kveður á um að þessi launaflokkshækkun er afturvirk til 1. maí á síðasta ári og nær hún til þeirra rösklega 50 sem hafa lokið slíku námi hjá SÍMEY. Stór hluti þeirra starfar í leik- og grunnskólum á Akureyri. Til þess að námið, sem tekur fjórar annir, sé metið til launahækkunar þarf að skila ákveðnum lágmarksfjölda eininga og þar að auki eru fagtengd námskeið og/eða starfsreynsla metin til eininga. Í framtíðinni miðast leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú – þ.m.t. fagtengd námskeið og/eða starfsreynsla – við 70 einingar. Til þess að innritast á leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú þurfa nemendur að vera 22ja ára gamlir og hafa að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu af viðkomandi starfssviði. Þeir sem ljúka náminu fá starfsheitin leikskólaliði og stuðningsfulltrúi. SÍMEY er alltaf með í boði nám á leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú og fer kennslan fram í húsnæðinu við Þórstíg. Auk þess tekur SÍMEY nú þátt í tilraunakennslu ásamt Farskólanum – Miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra og Fræðslumiðstöð Vestfjarða þar sem um 40 nemendur taka þetta nám í fjarnámi. Kennt er í gegnum Skype for Business. Námið er skipulagt sem svokallað ,,vendinám" eða  ,,spegluð kennsla", sem þýðir m.a. að nemendur hlusta á fyrirlestra um efnið heima, áður en þeir hittast til verkefnavinnu í kennslustundum í námsverunum í Eyjafirði, Skagafirði, á Blönduósi, Hólmavík og Ísafirði. Næsta haust er áætlað að byrja með nýjan hóp í fjarnámi – sjá upplýsingar hér.