Hæfnigreiningar

Verkefnastjórar hjá SÍMEY aðstoða fyrirtæki við að hæfnigreina störf og útbúa starfaprófíla.
Vel skilgreindir starfaprófílar geta nýst fyrirtækjum við ráðningar, starfsþróun, innleiðingu á jafnlaunastaðli, nýliðaþjálfun, frammistöðumat og fleira. Sækja má um styrk til verkefna hjá starfsmenntasjóðum og aðstoða verkefnastjórar SÍMEY við umsóknarferlið.

Í starfaprófíl kemur fram:

  • Stutt skilgreining á starfinu
  • Listi yfir helstu viðfangsefni starfsins
  • Önnur mikilvæg atriði (ef við á)
  • Listi yfir þá hæfnisþætti sem mikilvægastir eru til að starfið sé innt af hendi á árangursríkan hátt ásamt lýsingu á hæfninni á viðeigandi þrepi íslenska hæfnirammans um nám.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur innleitt viðurkennda aðferð til þess að vinna hæfnigreiningar starfa og hafa verkefnastjórar SÍMEY réttindi til að nota aðferðina. Aðferðin byggir á því að skilgreina starfsgreinar sem heild og því endurspeglar starfaprófíllinn sem til verður starfið eins og það er almennt á íslenskum vinnumarkaði þó svo að útfærsla starfsins geti verið með mismunandi hætti hjá einstökum fyrirtækjum. 

Greiningarvinna fer fram skipulögðum vinnufundum með 10–20 þátttakendum úr atvinnulífinu sem þekkja vel til starfsins eða viðkomandi starfsgreinar. Afurðin lýsir þeirri hæfni sem skiptir megin máli í viðkomandi starfi og má nota við hönnun náms fyrir viðkomandi starfsmenn eða sem hvata til starfsþróunar.  

Nánari upplýsingar um hæfnigreiningar og starfaprófíla má finna á heimasíðu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Frekari upplýsingar varðandi fyrirtækjaþjónustu SÍMEY gefa:

Ingunn Helga - 460-5727 - ingunn@simey.is

Kristín - kristin@simey.is