Unnið samkvæmt þriggja ára fræðsluáætlun fyrir starfsfólk grunnskóla Akureyrarbæjar

Edda Björgvinsdóttir hélt fyrirlestur í síðustu viku fyrir starfsfólk grunnskóla Akureyrarbæjar sem …
Edda Björgvinsdóttir hélt fyrirlestur í síðustu viku fyrir starfsfólk grunnskóla Akureyrarbæjar sem hún kallaði "Húmor og vinnugleði".

Í síðustu viku var boðið upp á fræðslu í SÍMEY fyrir starfsfólk grunnskóla Akureyrarbæjar, aðra en kennara. Fræðslan er liður í fræðsluáætlun 2017-2020 fyrir starfsfólk grunnskólanna, sem er ávöxtur umfangsmikils samstarfs SÍMEY og og fræðslusviðs Akureyrarbæjar um fræðslu starfsmanna bæjarfélagsins.

Samstarf SÍMEY og fræðslusviðs Akureyrarbæjar á sér nokkurra ára sögu. Í nóvember 2016 var undirritaður samningur SÍMEY við fræðslusvið Akureyrarbæjar, Mannauðssjóð Kjalar og Sveitamennt um áframhaldandi samstarf í fræðslumálum – svonefndan Fræðslustjóra að láni. Í framhaldi af samningnum var unnin þarfagreining innan grunnskóla Akureyrarbæjar samkvæmt hugmyndafræði Markviss. Gerð var viðhorfskönnun meðal starfsfólks skólanna og unnin starfagreining. Í kjölfarið var síðan myndaður stýrihópur sem í voru sjö starfsmenn grunnskólanna, aðrir en kennarar, einn skólastjóri og einn starfsmaður fræðslusviðs Akureyrarbæjar. Hópurinn vann náið með ráðgjöfum SÍMEY að mótun fræðslustefnu fyrir starfsfólk grunnskólanna til næstu þriggja ára. hann hittist reglulega frá janúar til júní á þessu ári til þess að vinna að fræðsluáætlunni og einnig var farið í heimsóknir í grunnskólana og hún kynnt.

Nú er byrjað að vinna eftir fyrirliggjandi fræðsluáætlun og var í síðustu viku boðið upp á þrjú ólík námskeið fyrir starfsfólk grunnskólanna, aðra en kennara. Í fyrsta lagi var Eyrún Kristína Gunnarsdóttir með fræðslu um greiningar og sérþarfir barna, Helga Hauksdóttir og Helgi Þ. Svavarsson ræddu um fjölmenningu í skólum og Edda Björgvinsdóttir flutti fyrirlestur sem hún kallaði „Húmor og vinnugleði“. Þessar myndir voru teknar á fyrirlestri Eddu.

Sem fyrr segir er sú fræðsluáætlun sem nú er farið að vinna eftir til þriggja ára – sex annir. Síðasta önnin verður að vori árið 2020. Sú fræðsla sem boðið verður upp á tekur mið af þeim óskum og þörfum sem komið hafa fram bæði í áðurnefndum stýrihópi og beint frá starfsmönnum grunnskóla Akureyrarbæjar.