Þjónandi leiðsögn – námskeið fyrir leiðbeinendur (MENTORA)

Flokkur: námskeið

Námskeiðið er ætlað tilvonandi leiðbeinendum í þjónandi leiðsögn á vinnustöðum í velferðarþjónustu. 

Þjónandi leiðsögn byggir á grunnhugmyndum um gagnkvæm tengsl. Hugmyndafræðin er einstaklingsmiðuð nálgun þar sem samskipti á milli starfsfólks og notenda eru í forgrunni. Þungamiðjan snýr að því að tilgangur samskipta okkar er að með samveru verði til jákvæð upplifun sem mótast af kærleika, hlýrri nærveru og þeim gildum sem samfélagið byggir á.  
Aðferðafræðin byggir á fjórum grunnstoðum sem eru; 

  • öryggi  
  • að upplifa umhyggju og kærleika 
  • að veita umhyggju og kærleika 
  • þátttaka

Megináhersla er að ná fram gagnkvæmu breytingarferli sem leiðir til félagsskapar og þátttöku í samfélaginu. 


Á námskeiðinu verður farið í hugmyndafræðina sjálfa, bakgrunn og aðferðir. Unnið verður sérstaklega vel með hlutverk leiðbeinenda/mentora.

Þátttakendur munu vinna verkefni, bæði einstaklings og hópverkefni. Lögð er áhersla á að efla þátttakendur í því að takast á við krefjandi og erfiðar aðstæður. 

Eftir hvert skipti munu þátttakendur fá verkefni með sér til að vinna á sínum vinnustað.
Í lok námskeiðs hafa þátttakendur fengið þjálfun í hugmyndafræði og aðferðum þjónandi leiðsagnar og öðlast þá þekkingu að geta tekið að sér handleiðslu einstaklinga eða hópa starfsmanna. 

Námskeiðið er alls 30 klukkutímar. 
Námskeiðið hefst og lýkur á staðlotu og þess á milli veður kennt á ZOOM.
Fyrirkomulagið verður með þessum hætti (ath með fyrirvara um mögulegar breytingar):

  • Dagana 24. september og 8. nóvember verður kennt á staðnum í SÍMEY frá kl. 9.30-17.00. 
  • Þriðjudagana 5.,12., 19., og 26. október verður kennt í gegnum vefinn á ZOOM frá kl. 9-13. 

Leiðbeinendur: Kristinn Már Torfason, Ingunn Eir Eyjólfsdóttir og Brynja Vignisdóttir


Félagsmenn í stéttarfélaginu Eining Iðja hjá ríki og sveitarfélögum athugið! 

Starfsmenntasjóðirnir Sveitamennt og Ríkismennt greiða námskeiðsgjald vegna þátttöku almennra starfsmanna sveitarfélaga og ríkisins.
Þetta á einnig við stofnanir ríkis og sveitarfélaga sem eru aðilar að Sveitamennt og Ríkismennt. 

 

Heiti námskeiðs Dags Dagar Tími Staðsetning Verð