Þjónandi leiðsögn – námskeið fyrir leiðbeinendur (MENTORA)

Flokkur: námskeið

Námskeiðið er ætlað tilvonandi leiðbeinendum í þjónandi leiðsögn á vinnustöðum í velferðarþjónustu. 

Þjónandi leiðsögn byggir á grunnhugmyndum um gagnkvæm tengsl. Hugmyndafræðin er einstaklingsmiðuð nálgun þar sem samskipti á milli starfsfólks og notenda eru í forgrunni. Þungamiðjan snýr að því að tilgangur samskipta okkar er að með samveru verði til jákvæð upplifun sem mótast af kærleika, hlýrri nærveru og þeim gildum sem samfélagið byggir á.  
Aðferðafræðin byggir á fjórum grunnstoðum sem eru: 

  • öryggi  
  • að upplifa umhyggju og kærleika 
  • að veita umhyggju og kærleika 
  • þátttaka

Megináhersla er að ná fram gagnkvæmu breytingarferli sem leiðir til félagsskapar og þátttöku í samfélaginu. 

Á námskeiðinu verður farið í hugmyndafræðina sjálfa, bakgrunn og aðferðir. Unnið verður sérstaklega vel með hlutverk leiðbeinenda/mentora.

Þátttakendur munu vinna verkefni, bæði einstaklings og hópverkefni. Lögð er áhersla á að efla þátttakendur í því að takast á við krefjandi og erfiðar aðstæður. 

Eftir hvert skipti munu þátttakendur fá verkefni með sér til að vinna á sínum vinnustað.
Í lok námskeiðs hafa þátttakendur fengið þjálfun í hugmyndafræði og aðferðum þjónandi leiðsagnar og öðlast þá þekkingu að geta tekið að sér handleiðslu einstaklinga eða hópa starfsmanna. 

Námskeiðið hefst og lýkur á staðlotu og þess á milli veður kennt í fjarnámi á ZOOM.
Fyrirkomulagið verður með þessum hætti (ath með fyrirvara um mögulegar breytingar):

Staðlota: 13. mars. kl. 9.30 - 17.00 -  kennt í SÍMEY Þórsstíg 4 á Akureyri

Fjarnámsslotur:

  • 23. mars kl. 9-12:30  
  • 30. mars  kl. 9-12:30
  • 17. apríl kl. 9-12:30
  • 27. apríl kl. 9-12:30

Staðlota: 5. maí kl. 9.30 -17.00  - kennt í SÍMEY Þórsstíg 4 á Akureyri

Athugið að í fjarnámshlutanum verður námshópnum skipt upp eftir því hvort þátttakendur vinna með öldruðum eða fötluðum.

Leiðbeinendur: Kristinn Már Torfason, Ingunn Eir Eyjólfsdóttir og Brynja Vignisdóttir


Athugið að s
tarfsmenntasjóðirnir Sveitamennt og Ríkismennt greiða námskeiðsgjald að fullu vegna þátttöku almennra starfsmanna sveitarfélaga og ríkisins. Þetta á einnig við stofnanir ríkis og sveitarfélaga sem eru aðilar að Sveitamennt og Ríkismennt. 

Vinsamlega athugið að námsgjöld eru óafturkræf eftir að frestur til að segja sig frá námi rennur út. Berist umsókn til okkar innan tveggja sólarhringa áður en námskeið hefst verður námskeiðsgjaldið gjaldfært strax og námsgjöld þar af leiðandi óafturkræf.

Frestur til úrsagnar úr námskeiðinu er allt að 48 klukkustundum áður en námskeiðið hefst.  

Hafi skrifleg úrsögn ekki borist fyrir þann tíma, verða námsgjöld innheimt að fullu (sjá greiðsluskilmála SÍMEY) 

Ef þú vilt hætta við umsókn og koma í veg fyrir að námsgjöld verði innheimt, smelltu þá hér áður en fresturinn rennur út, fylltu út formið og sendu til okkar.

 

 

Heiti námskeiðs Dags Dagar Tími Staðsetning Verð Skráning
Þjónandi leiðsögn - 13. mar - 05. maí Sjá í námskeiðslýsingu hér fyrir ofan Sjá í námskeiðslýsingu hér fyrir ofan Fjarnám - Staðlotur 13. mars og 5. maí 99.700 kr. Skráning