Leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú

Flokkur: Lengra nám

Nám í stuðningsfulltrúa- og leikskólaliðabrú er fyrir ófaglærða starfsmenn í leik, og grunnskólum. 

Námið er samtals 66 einingar, sem eru kenndar á fjórum önnum. Nemendur útskrifast sem leikskólaliðar og/eða stuðningsfulltrúar að námi loknu.

Innihald námsins er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og sérgreinar á sviði kennslufræði.

Forkröfur í námið eru að nemendur hafi náð 22ja ára aldri, hafi 3ja ára starfsreynslu  við uppeldi og umönnun barna í leik- og grunnskólum og hafi lokið 230 kennslustunda starfstengdum námskeiðum.

Fyrirkomulag náms: námið hefst 10 janúar. Námið er byggt þannig  upp að einn áfangi er kenndur í einu, sex vikur í senn. Allir fyrirlestar eru teknir upp fyrirfram og aðgengilegir námsmönnum í gegnum netið. Námsmenn hafa aðgengi að kennara fjóra tíma í viku annaðhvort í gegnum netið eða hér í SÍMEY. Þar geta nemendur fengið aðstoð og leiðsögn við gerð verkefna frá kennar þar fyrir utan er nemendum frjálst að nýta sér aðstöðu í SÍMEY og hafa aðgengi ráðgjöfum og verkefnastjórum í SÍMEY. Fyrstu dagana verður námstækni kennd og fyrirkomulagið nánar útskýrt.  

Námsmat: Námsárangur er metinn með símati, þ.e. nemandi skilar inn verkefnum sem metin eru til einkunna og er einkunn gefin í tölustöfum. Hægt er að fá hluta áfanga metna í gegnum raunfærnimat og biðjum við þá sem þess óska að hafa sambandi við umsónarmenn námsins Söndru (sandra@simey.is) eða Helga (helgis@simey.is).

Fög kennd á vorönn 2022

Skapandi starf

Þroskaþættir og hreyfin

Samskipti og samstarf

Skyndihjálp 

Leikskólaliða- og Stuðningsfulltrúabrá samanstendur af eftirtöldum fögum (með því að smella á hvert fag má lesa sér til um námsmarkmið)

Fatlanir 2A05
Hegðun og atferlismótun 2A05
Leikur sem náms- og þroskaleið 2A05
Íslenskar barnabókmenntir 2C05
Skapandi starf 1A05
Samskipti og samstarf 1A05
Þroskasálfræði 3A05
Gagnrýnin hugsun og siðfræði 2A05
Upplýsingatækni 1A05
Skyndihjálp 2A01
Uppeldisfræði 2A05 og 3A05
Þroski og hreyfing 2A05
Kennslustofan og nemandinn 2A05

 

Verð: 38.500 hver önn (með fyrirvara um breytingu á verðskrá fræðslusjóðs)

Vinsamlega athugið að námsgjöld eru óafturkræf eftir að frestur til að segja sig frá námi rennur út. 

Frestur til úrsagnar úr lengri námsleiðum er 14 dagar frá dagsetningu umsóknar.  

Hafi skrifleg úrsögn ekki borist innan 14 daga eftir að umsókn var send inn, verða námsgjöld innheimt að fullu (sjá greiðsluskilmála SÍMEY) 

Ef þú vilt hætta við umsókn og koma í veg fyrir að námsgjöld verði innheimt, smelltu þá hér áður en 14 daga fresturinn rennur út, fylltu út formið og sendu til okkar.

Ekki gleyma að kanna möguleikana á styrkjum hjá stéttarfélögum ykkar og fræðslusjóðum !

Haustönn 2022 vottað nám