Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum

Flokkur: Lengra nám

Námið hefur hliðsjón af greinanámskrám Aðalnámskrár framhaldsskóla í íslensku, tungumálum, stærðfræði og lífsleikni en með sérstaka áherslu á mismunandi námsnálgun námsmanna og samþættingu námsþátta. Námsleiðin hentar sérstaklega vel þeim einstaklinum sem lokið hafa raunfærnimati í iðngreinum og hyggja á að ljúka sveinsprófi. Námið er kvöldnám og verður kennt tvö kvöld í viku veturinn 2019-2020 og hentar því með vinnu.

Námsmat er eingöngu í formi símats og/eða verkefnavinnu. Engin próf eru í áföngunum. 

Áfangar:

Íslenska 2HS05

Enska 2LS05

Stærðfræði 2RH05

Lífsleikni 1SN03

Upplýsingatækni 1UT05

 

Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að meta megi þessa námsleið til styttingar á námi í framhaldsskóla en vekur athygli á því að mat á fyrra námi nemenda er á ábyrgð skólameistara viðkomandi framhaldsskóla.

 

Verð: 72.000 kr (með fyrirvara um breytingu á verðskrá fræðslusjóðs)

Nánari tímasetning á námskeiðinu verður auglýst síðar.

Munið starfsmenntunarsjóði stéttarfélaganna.

 

 

Haustönn 2019

Dags
16. sep
Skráning